UBA

單場一套戰術就拿 14 分,台藝大「Horns Flare」戰術 5 點淺析

26 Dec , 2014  

ntua

Horns Flare」這個戰術,暑假時已經介紹過走位路線,這回我們透過更多影片來探討 UBA 衛冕軍台藝大的版本。

More…

, , , , , , , , ,

HBL,UBA

佛光盃冠軍賽致勝三分,義守吳松蔚強勢回歸!

8 Jul , 2014  

13510409441441091988

三民家商的射手吳松蔚,不知道還有多少人記得?

More…

, , , ,